Skippa bottenfärg i Bottenviken!

I Bottenviken behöver du inte skyddsmåla skrovet på din båt - här handlar båtfärg bara om utseendet. När du skippar båtbottenfärgen sparar du tid och pengar och bidrar till renare och friskare vattenmiljö för Bottenvikens djur- och växtliv!

Skippa bottenfärg i Bottenviken!
Skippa bottenfärg i Bottenviken!

Onödigt att måla båtbotten i Bottenviken

I de flesta hav lever organismer som fäster på hårt underlag. Båtägare målar därför ofta sina båtar undertill med färg som innehåller biocider - gifter som ska hindra organismerna att fästa sig på båten.
Men i Bottenviken är det annorlunda än i övriga Östersjön. På grund av den låga salthalten existerar inga havstulpaner här. Övriga arter som skulle kunna fästa på båtar är väldigt små och tar mindre tid att tvätta bort vid upptagningen än att måla båtbottnen. Därför behöver man inte skyddsmåla sina båtskrov i Bottenviken! Om du absolut vill måla ditt båtskrov av estetiska skäl - kom då ihåg att välja giftfri båtfärg som är godkänd för Bottenviken.

Båtbottenfärger skadar djur och växter

De båtbottenfärger som är godkända för svenska vatten innehåller giftiga ämnen, bl.a. koppar och zink, som kan skada andra djur och växter än dem som man vill bekämpa. Forskare menar att båtbottenfärger kan orsaka försämrad tillväxt, reproduktionsförmåga och motståndskraft mot sjukdomar hos växter och djur. De giftiga färgerna kan även leda till att djur och växter dör
Dessutom finns beräkningar på att båtbottenfärger kan vara den största källan till mikroplaster i Östersjön. Mikroplaster binder effektivt till sig alla möjliga miljögifter i vattnet. Miljögifthalterna kan då öka i fisk och andra djur som äter av plankton som fått i sig mikroplasterna.

De flesta bottenfärger är olagliga i Bottenviken

Alla båtbottenfärger måste godkännas av Kemikalieinspektionen som också beslutar om i vilka vatten som de får användas. Ingen båtbottenfärg som förhindrar så kallad påväxt genom gifter är tillåten att använda norr om Uppsala. Om du vill måla din båtbotten av estetiska skäl, läs då på burkens baksida var den får användas. Kom ihåg att färg som används i Bottenviken ska vara godkänd för insjöar och norrlandskusten!

Om du tänker måla eller ta bort färg

Alla färger innehåller miljöskadliga ämnen, även om de inte innehåller biocider. För att inte sprida giftiga färgrester kan du lägga en presenning eller liknande under båten, som du tar undan efter skrapning och målning. Om du behöver slipa, koppla en industridammsugare till slipmaskinen.