Världens sjöräddningsorganisationer till Göteborg för internationell konferens om massräddning

Två fartyg har kolliderat och ett okänt antal människor är skadade eller saknas till sjöss. Inledningsvis är uppgifterna knappa för sjöräddningsexperterna som kommer till Göteborg för att öva massräddning i praktiken.

Världens sjöräddningsorganisationer till Göteborg för internationell konferens om massräddning
Att öva massräddning ökar beredskapen för världens sjöräddningsorganisationer. Här en bild från en tidigare övning.

För femte gången i följd står Sjöräddningssällskapet värd när IMRF (International Maritime Rescue Federation) håller världskonferens om massräddning till sjöss i Göteborg. Konferensen pågår den 12–14 juni.

- Frågan är tyvärr ständigt aktuell. Att utveckla metoder och utbildning för massräddning är viktigt för oss och våra kollegor runt om i världen, säger Matthew Fader, internationell SAR-samordnare på Sjöräddningssällskapet.

    Nu möts världens sjöräddare – frivilligorganisationer och statliga myndigheter – i Göteborg för femte gången i rad och delar med sig av erfarenheter från massräddningsoperationer. De diskuterar också metoder och i år sätts ett extra fokus på samverkan när många organisationer är inblandade, samt sjöräddarens psykiska hälsa vid stora olyckor.

    Under söndagen den 12 juni hålls en stor massräddningsövning för att simulera de kritiska uppgifter som uppstår under en verklig katastrof. De hundra delegaterna från ett tjugotal länder får organisera sig för att lösa uppgiften och rädda de nödställda.

    – Vi vill visa på vikten av att träna den här typen av situationer. Vi vet inte när det händer eller var det händer nästa gång. Vi vet bara att det kommer hända igen, och att sjöräddare och sjöfolk världen över måste vara så väl förberedda det någonsin går, säger Matthew Fader.