Bottenvikens nationalpark

Efter frukosten går vi en tur på Selkäsarvi. I båthamnen finns en stuga där man har satt upp information om ön. På kartor och affischer läser vi att Selkäsarvi ingår i en nationalpark som heter Perämeri Nationalpark, vilket betyder Bottenvikens Nationalpark.

Bottenvikens nationalpark

Den ligger på den finska sidan av gränsen ute i skärgården inom Torneå och Kemi kommuner. Parken stiftades 1991 för att bevara och skydda den ömtåliga naturen här ute i havsbandet. Den upptar en yta av 157 kvadratkilometer, varav större delen består av grunda vatten på mindre än 10 meters djup och ett stort antal öar och grynnor.

I nationalparken ser man många exempel på olika stadier av landhöjningen som gör att skärgården växer ur havet med nästan en centimeter om året. Landhöjningen skapar en världsunik skärgårdsmiljö som är i ständig och snabb förvandling. Stränder som för en mansålder sedan var landningsplatser för fiskare, ja hela fiskelägen, har i dag hamnat uppe på torra land.

Den låga salthalten i vattnet har skapat en ovanlig flora och fauna med arter som försöker klara sig i brackvattnet. Organismer som är vana vid salt vatten får problem här liksom sådana som trivs i sött vatten. Om dessa saker bedrivs forskning i området.
Ett annat skäl till att bilda nationalparken var att man vill värna om kulturmiljön i skärgården. Gamla fynd på öarna berättar att den här skärgården har varit befolkad mycket länge. Fiske och säljakt har bedrivits åtminstone sedan 1500-talet.

Boris Ersson, från boken Äventyr med Måsen.