Krav på förarbevis för att köra vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022

Från och med 1 maj krävs ett förarbevis för att få köra vattenskoter. Förarbeviset utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Syftet med de nya reglerna är att öka sjösäkerheten och minska störande körning.

Krav på förarbevis för att köra vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022
Kustbevakningen använder sig av vattenskotrar för både kontrollverksamhet och räddningstjänst.

Den som kör vattenskoter utan giltigt förarbevis eller lånar ut sin vattenskoter till någon utan giltigt förarbevis bryter från och med 1 maj mot lagen om förarbevis för vattenskoter och kan dömas till dagsböter.

Enligt den nya lagen är vattenskoterförare skyldiga att alltid ha med sig både förarbevis och id-handling. Att inte kunna visa upp giltigt id är straffbart och kan resultera i penningböter. Både Kustbevakningen och Polismyndigheten har rätt att kontrollera förarbevis och id-handling.

De som redan har förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskepparintyg som är utfärdat före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med det intyget till och med den 30 april 2023. Intyget i original eller kopia ska tillsammans med id-handling alltid medföras vid vattenskoterkörning.

Brott kan leda till återkallelse av förarbevis

Förarbeviset för vattenskoter kan omhändertas på plats vid misstanke om vissa brott till sjöss. Förarbeviset för vattenskoter kan även återkallas om du bryter mot sjötrafikreglerna, som till exempel att du kör onykter eller vårdslöst. Förarbeviset kan återkallas oavsett om brottet begåtts med en vattenskoter eller med ett annan typ av vattenfarkost.

Läs våra frågor och svar som berör lagen om förarbevis för vattenskoter här