Jopikgården kan komma att säljas

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska rekommendera kommunstyrelsen att besluta om försäljningen av Jopikgården på Hindersön.

Jopikgården kan komma att säljas

Jopikgården är en kommunägd fastighet på Hindersön i Luleå skärgård. Under en lång till har kultur- och fritidsförvaltningen hyrt byggnaderna via stadsbyggnadsförvaltningen, men har i sin tur hyrt ut till olika entreprenörer.

Jopikgården är i behov av upprustning, inte minst för att efterleva dagens krav avseende brand och utrymningslarm samt tillagning av mat. Stadsbyggnadsförvaltningens mycket grova uppskattning av kostnaderna för upprustningen skulle innebära att hyran för Jopikgården skulle öka väsentligt. Troligen en hyresökning från ca 70 000 kronor per år till 840 000.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2022 säga upp hyresavtalet då de inte kan ta ut hyra som täcker de ökande kostnaderna. Nuvarande entreprenör har sagts upp för villkorsförändring från och med den sista december 2023. De har tackat nej till att fortsätta hyra och kontraktet avslutas därmed vid årsskiftet.

Dialog har förts internt inom stadsbyggnadsförvaltningen, med kultur- och fritidsförvaltningen samt med kommunstaben. Förvaltningarna är överens om att försäljning av Jopikgården är det bästa alternativet för Luleå kommun.

Till Kuriren berättar Eric Schlemme, Luleå archipelago adventures att dom inte kan fortsätta med den hyran. En ökning på över 1 000 procent låter lite orimligti.

Läs mer om Jopikgården-»