Fingermanholmen i Piteå skärgård

Nästan inne i centrala Piteå, i Inrefjärden, ligger Fingermanholmen nära och lättillgänglig med båt och kajak under sommaren.

Fingermanholmen i Piteå skärgård
Fingermanholmen i Piteå skärgård

Gästhamnen på Fingermanholmen

Förtöjning: Gästbrygga
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice: Bastu och raststuga, grillplats, tillgänglighetsanpassad torrtoalett
GPS-koordinater (lat, lon):
65.290907, 21.470042

Nästan inne i centrala Piteå, i Inrefjärden, ligger Fingermanholmen nära och lättillgänglig med båt och kajak under sommaren. Vintertid ligger den en skidtur bort eller varför inte en tur med skridskor eller spark när isen ligger blank. Fingermanholmen är en tydlig ås.

Åsryggen är mäktigt hög, upp till 30 meter, och utgör ett viktigt blickfång när man rör sig kring Inrefjärden. En inventering som gjorts nyligen visar att det finns områden med höga naturvärden på ön.

Fingermanholmen hade en framträdande roll i Inrefjärdens timmerhantering. I början på 1890-talet anlades sågverket ”Fingermanholmens Ångsåg” på öns nordvästra spets. Sågverket försåg Piteå hospital med byggnadsvirke samt exporterade timmer utomlands. Det goda vattendjupet var en av de bidragande orsakerna till att sågverket hamnade just där. Verksamheten upphörde 1912 och sågverksarbetarna flyttades till sågarna i Bergsviken, Storfors, Munksund och Skuthamn.

Fingermanholmen har även nyttjats för utvinning av sand och grus. Grustäkterna är idag öppna hål i landskapet och skapar tillsammans med åsen stora höjdskillnader. Det finns även spår efter ett flertal kolmilor och tjärdalar som varit i bruk på Fingermanholmen