Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske men också hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera. Här hittar du information om regler och riktlinjer.

Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Område där restriktionerna gäller

Detta område har befunnits kräftsmittat: Skellefteälven från regleringsdammen vid Rengårds kraftstation till havet. Dessutom gäller det samtliga tillrinnande vatten på den sträckan, upp till första vandringshinder för fisk. Detta område kan komma att utökas.

Detta gäller inom ett kräftpestsmittat område

Inom ett område som förklarats som kräftpestsmittat är det förbjudet att:

 • fånga kräftor
 • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den fångats

Karta på kräftsmittatområde

Beslutet om pestsmittat område inkluderar även sidovattendragen upp till första definitiva vandringshindret för fisk. Kartan baseras på Skellefteå kommuns kännedom om vandringshinder så det är inte säkert att kartan stämmer med verkligheten. Vid rättsprövning gäller den skrivna definitionen enligt Länsstyreslens beslut. Vi får hela tiden mer kunskap om smittans utbredning så för att vara på säkra sidan bör redskap och båtar saneras även om de varit i vatten strax utanför markerat område i kartan

Karta på kräftsmittat område-»

Desinfektera båtar, redskap med mera

För att undvika att kräftpesten sprider sig till andra vatten måste du desinfektera den utrustning du använder i Skellefteälven.

Detta gäller även om du ska flytta redskap och båtar mellan magasin inom det smittade området.

Du kan desinfektera genom att:

 • sänka ner eller tvätta föremålet med 70 %-ig sprit (T-röd), under minst 20 minuter
 • båtar kan duschas med T-röd efter att allt vatten är urtömt, torka föremålet till fullständig torrhet.
 • torka av gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande i solen under några dagar
 • stora föremål i bastu i 60-80°C under minst fem timmar
 • mindre föremål i bastu i 60-80°C under minst en timme
 • desinficera med brukslösning av VirkonTM S
 • högtryckstvättning med 80°C vatten
 • koka föremålet i minst 5 minuter under lock
 • frys ned föremålet under -10°C i minst 24 timmar

Undantag

Båtar som lämnar Skellefteälvens sötvattensområde och åker vidare till havet, utan att fortsätta upp i eller flyttas till ett annat sötvattensområde, omfattas inte av kravet på desinfektering.

Informationen kommer från Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs också:

Länsstyrelsen har förklarat Skellefteälven för kräftpest­smittad-»