Båttransporter

I samband med att du sätter i din båt bör du ge din båtvagn lite extra omsorg så unngår du olyckor under båttransporten. Vårt klimat är tufft mot din vagn och bara någon timmes extra koll några gånger om året kan underlätta ditt båtliv betydligt.

Båttransporter

Varje år sker det olyckor med båtvagnar, hjul triller av eller båten är för dårlig säkrad under transport. 

Små saker du borde göra eller kolla är att fetta in hjullager, smörj låsmekanismen på vagnens låshandske samt vinschens rörliga delar. Kolla efter att inga sprickor uppstått i däckens gummi och se till att däcksmönstret är lagligt. Dra gärna ut vinschbandet så det torkar innan du rullar ihop det. Torka av och kolla alla elkontakter efter ärg eller korrosion. Med lite omsorg minimerar du riskerna för framtida bekymmer och kanske även extra kostnader.

Här får du veta vilka regler det är som gäller för båttrailers. Det finns både generella regler som gäller för alla trailers, men också mer specifika regler för olika båttrailers. 

Båttransportvagn, generella regler

Båttransportvagnar kan vara av två slag: efterfordon eller släpvagn.

Om vagnen saknar fjädringsanordning mellan hjul och chassi, räknas den som efterfordon och behöver inte vara registrerad. I annat fall är det en släpvagn som ska vara registrerad.

För alla båttransportvagnar gäller:

  • Lasten (båten) får inte sticka ut åt sidan mer än högst 20 cm.
  • Lasten (båten) får inte vara bredare än 260 cm.
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 310 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2.
  • Lasten (båten) får vara bredare, dock högst 350 cm, om den i övrigt uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:141) om färd med bred odelbar last, kap. 2 och 3. Om båten är bredare, måste man begära dispens.
  • Om vagnen saknar bromsar, får bruttovikten (vagn + last [båt]) inte överstiga dragfordonets bruttovikt. 

För en båttransportvagn som är efterfordon gäller dessutom:

  • Den högsta hastigheten är 30 km/tim.
  • Det ska finnas en godkänd LGF-skylt baktill.
  • Under mörker ska vagnen ha två röda lyktor och två röda reflexer bakåt och orange reflexanordningar åt sidorna.
  • Det är inte tillåtet att köra på motorväg eller motortrafikled.

För båttransportvagn som är släpvagn gäller bestämmelserna för släpvagnar. (Transportstyrelsen) -»