Håll koll på villkoren när du tecknar fritidshusförsäkring

Om du har ett fritidshus gäller det att du tecknar en försäkring just för stugan. Din vanliga hemförsäkring gäller inte för skador på fritidshuset. Men det kan vara svårt att navigera mellan alla villkor och undantag.

Håll koll på villkoren när du tecknar fritidshusförsäkring
Konsumentverket har granskat fritidshusförsäkringar hos nio försäkringsbolag. Granskningen har omfattat marknadsföring, information om försäkringen och hur villkoren ser ut.

Mycket text

– Försäkringsvillkoren är många och långa, undantagen och begränsningarna likaså. Det kan göra det svårt att få en bild av vad som gäller för just det egna fritidshuset och för den aktuella skadan, säger Martin Olsson som är jurist på Konsumentverket.

Det kan bli väldigt omfattande text. Handen på hjärtat – vem läser hundra sidor villkor?

– Ja, det är nog få som gör och villkorens längd beror bland annat på att vissa försäkringsföretag lägger fritidshusvillkoren tillsammans med villkoren för hem och villa. Det försvårar för konsument att förstå vilka villkor som gäller. Och det ställer höga krav på att försäkringsföretagen i förköpsinformationen presenterar vad som ingår och inte ingår i försäkringen, fortsätter Martin Olsson.

Olika undantag

Just undantagen kan vara förvirrande för den som drabbats av en skada på sommarhuset eller fjällstugan. Här är några exempel:

  • Skador orsakade av vilda djur ersätts, men inte om det är råttor, möss eller myror som varit i farten.
  • Skador av hagel på byggnaden ersätts, men inte om det är glasade partier i uterum eller växthus som gått sönder.
  • Om det blåser storm ersätts skador på byggnaden, men inte skorstensplåten. Och faller flaggstången i blåsten ersätts skador på bygganden, men inte själva flaggstången.
  • Läckageskador kan ersättas, men inte om det läcker från taket eller hängrännorna.

Goda råd

Ett tips till den som ska teckna försäkring för fritidshuset är att kolla de beloppsbegränsningar som gäller för olika typer av skador. Det kan vara låga belopp som ersättning för lös egendom och stora avskrivningar, det vill säga att det man försäkrat minskar i värde över tid.

Ett annat tips kan vara att kontrollera försäkringsbeloppet för fritidshuset så att huset inte blir för lågt eller högt försäkrat. Det kan dessutom vara bra att undersöka självriskerna för de olika momenten i försäkringen för att förstå vad man själv kan behöva betala vid eventuell skada.

Ta hjälp för att jämföra

Konsumenternas försäkringsbyrå har oberoende vägledning och dit kan man vända sig som konsument för att få råd i försäkringsfrågor. De har också jämförelser på sin webbplats som man kan titta på.

Konsumentverket kommer att presentera resultatet av granskningen för försäkringsbolagen och branschorganisationen. Förhoppningen är att bristerna rättas till frivilligt och att företagen anstränger sig för att göra villkoren tydligare.

Hela granskningen av fritidshusförsäkringar

Vägledning hos Konsumenternas försäkringsbyrå