Farledsbeskrivning Piteå centrala småbåtshamnar

Du kan fortsätta genom Strömsundskanalen men tänk på att den fria höjden är 2,3 m och att vattendjupet vid normalvattenstånd är ca 1,2m. Fartbegränsning till 5 knop. När du kommer ut på Sörfjärden så ser du småbåtshamnen rakt föröver vid de nybyggda hamnmagasinen.

Farledsbeskrivning Piteå centrala småbåtshamnar

Munksundsleden

Du kan även angöra hamnen genom att gå stora farleden i kurs 305,5o tills du kommer till grön prick. Här ändrar du kurs till 320o. Håll denna kurs till du kommer till kraftledningen. Nu håller du en mjuk böj genom kanalen, kör i mitten av kanalen. Passera en röd prick, sväng lite till babord och gå in mellan röd och grön prick. Håll kurs 340o över Ytterfjärden.

Nedanför sulfatfabriken sväng lite till styrbord och gå i kurs 323o till du har 2Stg i ens på Fingermanholmen rakt föröver. Följ enslinjen till ”Väckan”. Sväng styrbord och gå mot två tavlor i ens på Munksundet norra. Kurs 007o genom Munksundet. OBS!! Fartbegränsning till 8 knop.

Vid röd prick sväng babord och gå i kurs 334o. Du har nu 2 Stg i ens på Degeränget. Vid grön prick med topptecken sväng styrbord ungefär 90o och gå rakt in i fjärden tills du når småbåtshamnen.

Piteå Norra småbåtshamn

Följ stora farleden förbi Svinöra, passera röd prick, gå mellan röd och grön prick, gå mot enstavlorna på Klemmenten för att passera Davidstenar på babords sida. Sväng babord när du har två tavlor i ens i aktern på Sandön. Passera röd prick, gå mellan nästa prickpar (du har nu två tavlor i ens i aktern på Klemmenten) rakt föröver har du två tavlor i ens på Pitholmen. När du har passerat totalt 3 prickpar svänger du styrbord, två tavlor i ens i aktern på Nötön rakt föröver två fyrar som lyser i ens. Passera ett prickpar sväng babord vid den ensamma röda pricken. Nu går du i kurs 214,5o rakt in i gästhamnen. OBS!! Fartbegränsning till 5 knop. Det finns 12 gästplatser, hamndjup 1,3 m. Förtöjning vid bom. Besvärande vind NE.