Enkät angående mobiltäckning och kapacitet i Luleå skärgård

I många delar av Luleå skärgård finns idag bristfällig mobiltäckning eller kapacitet. För många som är bofasta, eller har fritidshus i skärgården, innebär det att man från dessa inte kan ringa eller använda internet för att kontakta omvärlden, arbeta, studera, sköta bankärenden eller ha kontakter med hälso- och sjukvården.

Enkät angående mobiltäckning och kapacitet i Luleå skärgård

Luleå tekniska universitet koordinerar projektet #Fulltäckning där ett 30-tal aktörer samverkar för att lösa samhällsutmaningen med att skapa mobiltäckning där det idag är svårt att ringa eller använda internet.

Projektets aktörer undersöker nu gemensamt behoven och förutsättningarna för att kunna förbättra mobiltäckning och kapacitet i Luleå skärgård. En viktig del i arbetet är få kunskap om vilket intresse som finns för att teckna vanliga mobilabonnemang och bredband via mobilnätet hos fastighetsägare i skärgården och de som vistas där. 

Genom att svara på den här enkäten bidrar du till kunskap som i förlängningen kan medföra insatser för bättre mobiltäckning i Luleå skärgård. Vi vill understryka att din medverkan i enkäten inte medför att du förbinder dig till något utan endast ska bidra till ett kunskapsunderlag som ska ligga till grund för att bedöma möjligheterna för att skapa bättre mobiltäckning och kapacitet i skärgården.

Roger Ylinenpää, Luleå kommun
Nils Sundberg, Luleå skärgårdsförening
Karl Andersson, Projektledare Rural ICT Testbed - #Fulltäckning, steg 3, Luleå tekniska universitet