Rekordår - antal stölder av båtmotorer lägst på sex år

Under de senaste fem åren har stölder av båtmotorer stadigt minskat. Färska siffror från polisen visar att det under 2021 endast stals 1528 båtmotorer, vilket är den lägsta siffran på sex år. Nu hoppas polisen att 2022 blir ett nytt rekordår - i positiv bemärkelse.

Rekordår - antal stölder av båtmotorer lägst på sex år

2017 tog man beslut om att göra båtsamverkan till en nationell verksamhet. Det innebär att en nationell samordnare ansvarat för att bygga upp ett nätverk mellan polisen, båtägare och båtklubbar för att stoppa stöldligorna. Tack vare intensivt arbete visar nu färska siffror från polisen att båtsamverkan givit frukt. Sedan initiativet infördes har stölder av båtmotorer minskat med 44 procent.

- Länge har vi från polisens sida påpekat vikten av att samverka mellan olika aktörer för att stoppa tjuvarna och det känns otroligt kul att kunna gå ut med positiva nyheter kring problemet med stölder av båtmotorer. Redan under pandemin kunde vi se en inbromsande effekt till följd av de stängda gränserna, vilket försvårade ligornas arbete. Nu när gränserna öppnats upp igen kan vi konstatera att den nedåtgående trenden fortfarande håller i sig och att det nationella beslutet från 2017 givet resultat, säger Rino Carlsson, nationell samordnare hos polisen för sjörelaterade tillgrepp.

Samtidigt som stölderna minskat är det viktigt att komma ihåg att det här fortfarande är ett stort problem. De senaste tre åren har det i snitt stulits strax över 1700 båtmotorer per år från svenska vatten och varje år försvinner båtmotorer från de svenska hamnarna för ett värde av 300 miljoner kronor.

- Samarbete mellan olika aktörer, branschen, båtägare, båtklubbar och polisen är verkligen a och o när det kommer till de här problemen. Dessutom är det viktigt med initiativ från båtbranschen och här är företag som Yamaha Motor ett föredöme. De har verkligen tagit ansvar i frågan och arbetar med med stöldförebyggande åtgärder som osynliga ID-märkningar på båtmotorer vilket bidrar till att motarbeta stöldligorna helt enkelt, säger Rino.