Se & göra

bg
Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor,...

bg
Germandön i Luleå skärgård

Germandön i Luleå skärgård

Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består...

bg
Harufjärden i Luleå skärgård

Harufjärden i Luleå skärgård

I naturreservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund. De största öarna är Båtöharun...

bg
Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen...

bg
Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna är ett omtyckt utflyktsmål i Luleå skärgård. Hit går turbåtar...

bg
Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Långt ut i havsbandet finner fåglarna...

bg
Lappön i Luleå skärgård

Lappön i Luleå skärgård

I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat...

bg
Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Reservatet omfattar en stor del av ön Likskäret i Luleå inre skärgård. Den vackra...

Långöhällorna i Luleå skärgård

Långöhällorna i Luleå skärgård

Fyra blockrika och låglänta skär omgivna av grunda vatten. Skären anses vara en...

bg
Norr-Äspen i Luleå skärgård

Norr-Äspen i Luleå skärgård

Det här är en flack moränö där det finns gott om hällmarker. I hällarna finns den...

bg
Sandöörarna naturreservat i Luleå skärgård

Sandöörarna naturreservat i Luleå skärgård

I Luleå skärgård, på Sandöns sydligaste udde ligger Sandöörarna. Istället för sandiga...

bg
Smulterskäret i Luleå skärgård

Smulterskäret i Luleå skärgård

Naturreservatet Smulterskäret ligger strax öster om Småskär i de yttre delarna av...

bg
Småskärens klippor i Luleå skärgård

Småskärens klippor i Luleå skärgård

Reservatet utgörs av tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär....

bg
Vitfågelskäret naturreservat i Luleå skärgård

Vitfågelskäret naturreservat i Luleå skärgård

Reservatet är en vacker liten ö som ligger i den norra delen av Junköfjärden i Luleå...

bg
Naturreservat på Sandskär i Haparanda skärgård

Naturreservat på Sandskär i Haparanda skärgård

Haparanda skärgård är Norrbottens yngsta nationalpark och den enda som ligger i...

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

UA-11090679-2